Wilma utvecklar bostäder i strategisk regionalstad

Fastigheten är belägen i hamnen invid centralstationen. Projektet innehåller blandade boende och upplåtelseformer och en mix av lägenhetsstorlek. Gemensamma ytor och verksamhetslokaler i gatuplan skapar liv och rörelse och bidrar till att förstärka den lokala stadskulturen.

Arkitekturen är inspirerad av stadsdelens historia och identitet. Kvarteret kommer att ha varierande byggnadskroppar med egen karaktär. Fasaderna får en variation i sin gestaltning, materialval och kulör.

Wilma är glada att ha fått förtroendet att uppföra en fastighet med spännande arkitektur och som bidrar till en hållbar stadsutveckling.