Bostäder & Co-Living Community

Bostäder, Stockholm, Kista

Fastigheten: 186 lägenheter, inklusive co-living, och sociala ytor samt en förskola.

Mix av boendeformer och lägenhetsstorlek. Hyresgäster med olika bakgrunder, åldrar och livssituationer bidrar till mångfald och social hållbarhet.

Urbant community-baserad boendeform – lägenheter med tillgång till gemensamma ytor och gård med sportfaciliteter. Delningskoncept och gemensamma ytor för vardagliga funktioner bidrar till samutnyttjande och därmed lägre individuell resursanvändning.

Gemensamma ytor och verksamhetslokaler i gatuplan skapar liv och rörelse och bidrar till att förstärka den lokala stadskulturen. Exempel på verksamhetslokaler är co-working, cykellounge med verkstad, gym och café/bageri.

menu