Bostäder i Sundsvalls inre hamn

Fastigheten: hyresrätter och bostadsrätter.

Fastigheten är belägen i Sundsvalls inre hamn invid centralstationen, angränsande mot Hamnträdgården och med utsikt över hamnens inlopp och Sundsvallsbron.

Bostadshuset kommer innehålla både hyresrätter och bostadsrätter i olika storlekar för att skapa ett kvarter med varierande social struktur. I bottenvåningen finns även verksamhetslokaler. Verksamhetslokaler i gatuplan skapar liv och rörelse och bidrar till att förstärka den lokala stadskulturen.

Kvarterets skala och uttryck kommer att harmoniera med den gamla stenstaden. Kvarteret är utformat med gedigna material som återkopplar till en lokal förankring och byggnadstradition. Fasaderna får en variation i sin gestaltning, materialval och kulör.

Bostäderna kompletteras med balkonger och takterrasser med pergola och inglasat uterum för möjlighet till odling. Kvarteret innesluter en grön privat innergård för lek, odling, grillning och rekreation.