Nästa Generations Fastigheter

Om oss

Wilma Stadsutveckling utvecklar bostäder för att skapa socialt hållbara stadsdelar på svenska tillväxtorter. Vår verksamhet är fokuserad på flerfamiljshus och par- och radhus.

Våra flerfamiljshus innehåller ofta blandade boende- och upplåtelseformer för att skapa kvarter med varierande social struktur. Utöver hyres- och bostadsrätter så kan våra projekt också omfatta särskilt boende för äldre och förskolor. För att skapa bättre förutsättningar för ett levande stadsliv innehåller våra boendekoncept också sociala ytor och verksamhetslokaler där människor kan mötas.

Våra par- och radhus byggs i trä och lever upp till mycket krävande miljöcertifiering. Våra målgrupper är barnfamiljer och parhushåll med yngre eller äldre personer.

Wilma samarbetar med kommuner i tidiga projektskeden där betydande insatser krävs för att säkerställa projektens sociala och miljömässiga hållbarhet på kort och lång sikt. Ju större ambition inom dessa områden desto viktigare blir planeringsarbetet initialt.

Wilma är ett samägt bolag mellan Betonmast och Ailon Bostad, två drivande aktörer inom fastighetssektorn i Sverige. Tillsammans har dessa en gedigen erfarenhet av stadsplanering och att designa, producera och förvalta fastigheter som uppfyller högt ställda krav.

Ett urval av pågående eller avslutade projekt

BostäderSundsvall

Bostäder i Sundsvalls inre hamn

Fastigheten: hyresrätter och bostadsrätter Fastigheten är belägen i Sundsvalls inre hamn invid centralstationen, angränsande mot Hamnträdgården och med utsikt över…
Bostäder, Malmö, Norra Sorgenfri

Bostäder i ett av Malmös största stadsutvecklingsområden

Fastigheten: 360 lägenheter, sociala ytor och co-workingBlandning av flera boende- och upplåtelseformer och mix av lägenhetsstorlek Sociala ytor, co-working och…
Lägenheter & Co-Working, Hammarby Sjöstad

Hållbarhet som ledstjärna i konverterad historisk byggnad

Fastigheten: Loftlägenheter, co-working, flexspace och sociala ytor Projektet är en del av den bredare stadsförnyelseplanen i Hammarby vars hållbarhetskoncept fått stor…
Bostäder, Stockholm, Kista

Boende för unga i Skandinaviens högsta modulbyggnad

Fastigheten: 354 lägenheter och sociala ytor för unga människor samt en ungdomsgård I september 2021 utnämnd till vinnare av ”2021 International Offsite Project of the…
Bostäder, Helsingör

DGNB Gold certifierade bostäder & äldreboende i konverterat sjukhus

Fastigheten: 170 lägenheter inklusive ett äldreboende samt sociala ytor, co-working, verksamhetslokaler, terrasser och gårdar Tretårnet är en konvertering av ett gammalt…
Lägenheter & Co-Working, Helsingfors, Busholmen

LEED Gold certifierade lägenheter & co-working i centrala Helsingfors

Fastigheten: Loftlägenheter, co-working, flexspace och sociala ytor Flexibelt sätt att leva, arbeta och umgås lockar många unga människor Mötesplats, café/lounge,…
Alla projekt

Vad vi gör

Koncept

Vi utvecklar levande kvarter med spännande och varierande arkitektur där människor vill bo, umgås, jobba och studera. Våra flerfamiljshus erbjuder ofta flera boendeformer och upplåtelseformer för många människors behov, kombinerat med sociala ytor och verksamhetslokaler mot gatan för att skapa ett levande stadsliv. Våra fastigheter har uppmärksammats i Sverige och internationellt för ledande exempel för innovation, design och hållbarhet.

Planeringsarbete

Betydande insatser krävs i planeringsarbetet för att säkerställa projektens genomförande, särskilt för att möta de ökade krav som ställs för att utveckla nästa generations fastigheter. Vi arbetar tillsammans med entreprenörer, arkitekter och kommuner i ett tidigt skede med projektets grundförutsättningar, gestaltning, stadsplanering och design.

Produktion

Vi eftersträvar låg klimatpåverkan i tillverkning, transport av byggmaterial, byggprocesser, val av byggnadsmaterial, energiprestanda, drift och sociala miljöer, och fastigheterna designas för krävande miljöcertifiering. Vi har stort fokus på fossilfria byggarbetsplatser, avfallsminimering i byggskedet och ledtidsoptimering för en så effektiv och hållbar produktion som möjligt. Vi har erfarenhet från att bygga industriellt i massivträ. Vi jobbar aktivt för att inkludera återbruk av material, byggprodukter och byggdelar i våra nybyggnationsprojekt. Vi har också erfarenhet från konverteringsprojekt med hög grad återanvändning av resurser. Energianvändningen i våra nybyggda bostäder ligger ofta långt under Boverkets riktlinjer.

Socialt ansvar

Vi utvecklar boenden som främjar trygghet, mångfald och integration. Wilma engagerar sig lokalt på de platser vi verkar i olika samhällsrelaterade frågor.

Digitalisering

Våra fastigheter är digitaliserade, smarta och innovativa. Vår digitala plattform minskar driftskostnader, förbättrar hållbarheten och ger bättre service för hyresgäster.

Drift och förvaltning

Vi skapar förutsättningar för en hållbar livsstil då inte bara byggnaden utan också våra beteenden har stor miljöpåverkan. En genomtänkt och målinriktad projektering av tekniska lösningar ger både långsiktiga kvaliteter i byggnaden och en långsiktigt god ekonomi i driften.

Nyheter

Aktuellt

Wilma utvald som en av fyra byggherrar för att utveckla Bro Centrum

2022-04-20
Nu presenteras inriktningen för framtidens Bro Torg Inriktningen ligger till grund för det vidare arbetet med detaljplanering och byggnation Upplands-Bro kommun har även...
Aktuellt

Bostäder i Sundsvalls inre hamn

2021-11-30
Fastigheten: hyresrätter och bostadsrätter Fastigheten är belägen i Sundsvalls inre hamn invid centralstationen, angränsande mot Hamnträdgården och med utsikt över...
Aktuellt

Claes de Neergaard blir ny styrelseordförande i Wilma

2021-09-22
Wilma har fått en oberoende styrelseordförande, Claes de Neergaard, som har en lång bakgrund inom finans, fastigheter och industri Han har bl a varit Vice President i...
Aktuellt

Prestigefullt internationellt pris för modulbyggande

2021-09-10
Ailon och Aberdeen Standards bostadsprojekt i Kista blev vinnare av ”2021 International Offsite Project of the Year Award" – en prestigefull tävling för hållbara och...
Aktuellt

Nästa generations koldioxidneutrala byggnad

2021-06-10
Cambridge Heath Road kommer att vara en ny, koldioxidneutral kontorsbyggnad som är ”bäst i klassen” tack vare träkonstruktion och innovativ ventilation Fastigheten ligger...
Aktuellt

Fastigheter som följer bästa ESG praxis kommer att attrahera en “grön” premium

2021-03-15
Den europeiska fastighetsmarknaden genomgår en period av snabba förändringar Alla parter - stater, investerare, fastighetsägare och hyresgäster - utvärderar och svarar på...
Fler nyheter

Mot framtiden och CO2-neutralitet

Wilma har satt upp mätbara miljökrav för alla sina byggprojekt och implementerat en modell för miljöstyrning i alla projektfaser fram till driftsättning och överlämnande. Visionen är att till 2030 ha minskat växthusgasutsläppen från våra byggarbetsplatser med 65 procent genom ett nära samarbete med beställare och andra leverantörer.

– Marcus Garheden, Wilma Stadsutveckling

Genom bättre offentliga kommunikationer och en ny generation av energieffektiva fastigheter förbättras Sveriges möjligheter att uppfylla Paris-avtalets ambitioner. Fastigheter i drift och byggsektorn svarar idag för en alltför stor andel av CO2-utsläppen och därför är ökad energieffektivitet ett oavvisligt krav.

Wilma och dess ägare arbetar efter principen att hållbarhetsarbetet måste vara fullt integrerat i den löpande verksamheten ”från ax till limpa”, d v s från utveckling, till byggande och förvaltning. Det gäller att sprida och förankra detta tänkande inte bara hos företagets medarbetare utan även hos våra leverantörer och samarbetspartners.

Hållbarhet är ett brett och komplext begrepp som behöver konkretiseras för att vi ska veta vilka val vi behöver göra, vad som ger största nytta samt hur vi minimerar miljö- och klimatpåverkan, förbättrar social hållbarhet och ökar vår ekonomiska lönsamhet.

För att ta större steg krävs djärvare grepp, mer nytänkande och att integrera hållbarhetsfrågor i projektets tidiga skeden.

Vi skapar förutsättningar för en hållbar livsstil då inte bara huset utan också våra beteenden har stor miljöpåverkan. Med en genomtänkt och målinriktad projektering av tekniska lösningar och huskroppen uppnår man de verkliga energibesparingarna. Detta ger både långsiktiga kvaliteter i byggnaden och en långsiktigt god ekonomi i driften.

Byggbranschen står inför en stor förändring. Innovation och klimatförbättrande produkter och processer är akuta och arbetet måste börja i projektets tidiga planeringsstadie. Högre krav måste ställas på leverantörer och strängare mål måste sättas. Det kommer att finnas en ”grön” hyres- och avkastningspremie för de mest hållbara tillgångarna.

– Jacob Cronstedt, Wilma Stadsutveckling

 

menuchevron-downchevron-rightarrow-right