Fastigheter som följer bästa ESG praxis kommer att attrahera en “grön” premium

Den europeiska fastighetsmarknaden genomgår en period av snabba förändringar. Alla parter - stater, investerare, fastighetsägare och hyresgäster - utvärderar och svarar på de huvudfaktorer som formar morgondagens kontor, bostäder och andra viktiga marknader.

I sitt årliga Brev till VD:ar 2021, skriver BlackRock’s VD Larry Fink, om ett tektoniskt skift i omfördelningen av kapital till hållbara tillgångar. Hyresgästerna kommer att vilja inta de mest hållbara och miljömässigt gynnsamma byggnaderna för att uppnå både sina egna nettokoldioxidmål och sina intressenters. Av samma skäl kommer investerare aktivt att försöka förvärva dessa byggnader.

Ägarna bakom Wilma fortsätter att ligga i framkant av leverans av nästa generations fastigheter. Vi tror att det kommer att finnas en ”grön” hyres- och avkastningspremie för de mest hållbara tillgångarna.