Bostäder i ett av Malmös största stadsutvecklingsområden

Bostäder, Malmö, Norra Sorgenfri

Fastigheten: 360 lägenheter, sociala ytor och co-working.

Blandning av flera boende- och upplåtelseformer och mix av lägenhetsstorlek.

Sociala ytor, co-working och verksamhetslokaler mot gata och gård skapar ett levande stadsliv och gårdsmiljö. På bottenvåningen finns en bemannad lounge, läsplatser, spelrum, gym, deli, café och social tvättstuga.

Ett 200 kvm inglasat hus, kallad Smaragden, tar plats på innergården. Ett vinterbonat allrum och ett växthus med kök gör det möjligt att vistas i Smaragden året runt. Flera lokaler i huset går att boka för möten och umgänge.

Arkitekturen är inspirerad av stadsdelens industrihistoria. Varierande fasadmaterial, inklusive återvunnen tegel.

Kvarteret består av flera byggnader som har varierande byggnadskroppar med egen karaktär.

menu