Hållbarhet som ledstjärna i konverterad historisk byggnad

Lägenheter & Co-Working, Hammarby Sjöstad

Fastigheten: Loftlägenheter, co-working, flexspace och sociala ytor.

Projektet är en del av den bredare stadsförnyelseplanen i Hammarby vars hållbarhetskoncept fått stor internationell uppmärksamhet. Projektet är ett ledande exempel på återanvändning av resurser för att skapa en energieffektiv ny byggnad. Inredningen är innovativ och tekniskt smart med hållbara materialval och lösningar för att minska energiförbrukningen.

Avfallsreduktion och materialåtervinning är viktiga komponenter för att uppnå en cirkulär ekonomi.

Deltagande i ElectriCITY som är en medborgardriven innovationsplattform med mål att göra Hammarby till den mest klimatsmarta stadsdelen i Sverige.

menu