DGNB Gold certifierade bostäder & äldreboende i konverterat sjukhus

Bostäder, Helsingör

Fastigheten: 170 lägenheter inklusive ett äldreboende samt sociala ytor, co-working, verksamhetslokaler, terrasser och gårdar.

Tretårnet är en konvertering av ett gammalt sjukhus. Äldreboendet är förhyrt till Attendo.

Återanvändning av betong- och stålbalkar resulterar i 40-50% lägre CO2 utsläpp i produktionen i jämförelse med ett liknande nybyggnationsprojekt.

Taklandskap med solceller och biotoptak som fördröjer dagvatten.

Byggnaden kommer att klassificeras DGNB Gold.

menu